رزین‌های پودری (چسباننده‌ها)

1-2 از 2

  این مواد بر پایۀ پلی وینیل استات (PVA) بوده و پس از پخش شدن در آب، یک امولسیون پایدار تشکیل می‌دهند. این امولسیون پس از خشک شدن دارای انعطاف‌پذیری بسیار زیادی بوده که این مسئله موجب افزایش پایداری کششی آن می‌شود. مصرف این ماده ضمن تسهیل در کاربرد مصالح شیمیایی ساختمان، باعث بهبود الاستیسیته، چسبندگی، پایداری کششی، خمشی و افزایش مقاومت در برابر خوردگی، فرسايش و ترک خوردگی می‌شود.

DA-1120

این محصول یک رزین قوی بر پایۀ پلی‌وینیل‌استات بوده که می‌تواند بعنوان یک افزودنی اتصال‌دهندۀ مناسب جهت افزایش قدرت چسبندگی در چسب‌های کاشی، ملات‌های تعمیر‌...

DA-1420

این محصول یک رزین قوی بر پایۀ پلی‌وینیل‌استات بوده که در دمای محیط بسیار انعطاف‌پذیر است. DA-1420 می‌تواند بعنوان یک افزودنی اتصال‌دهندۀ مناسب جهت...